Quick Contact

Unsur Pelaksana Harian :

Experience & Activities

Unsur Pelaksana Harian LSP P1 UPNVJ memiliki fungsi sebagai pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengarah, dengan tugas-tugas sebagai berikut :

  1. Melaksanakan program kerja LSP;
  2. Melakukan monitoring dan evaluasi;
  3. Menyiapkan rencana program dan anggaran, dan
  4. Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada pengarah.
Share :